Menu

Counselling is een laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening, die helpt als je psychisch en/of lichamelijk uit balans bent geraakt.

Opgekropte emoties zoals boosheid, woede, verdriet, angst, of schaamtegevoelens kunnen heel intens voelen. Counselling helpt om deze gevoelens beter te begrijpen. Door jezelf én je omgeving in overweging te nemen, gaan we samen op zoek naar de oplossing die het beste bij je past.

Counselling is verandering

Als je een probleem hebt waar je niet of moeilijk mee om gaat, kan counselling de uitkomst bieden. Om dit samen op te lossen, zal er iets moeten veranderen. Soms is dit een verandering van je gedrag. Of het helpt als je de situatie anders benaderd. Wie weet moet er zelfs voor een heel andere richting worden gekozen. Hoe dan ook, verandering is essentieel voor je herstel en je zal hier zelf actief aan moeten werken. Contact zoeken met een counsellor is al een stap in de goede richting.

De counsellor gebruikt een gestructureerde methodiek voor het volledige counsellingproces, die mikt op successen op de lange termijn. Vaak merk je echter op korte termijn al de eerste verschillen.

Counselling in de praktijk.

Intake

Het eerste gesprek is een intakegesprek. Hierin wordt gekeken of counselling kan helpen je problemen op te lossen, en of ik de juiste counsellor ben om dit samen met je te doen. Een goede klik tussen cliënt en counsellor vormt de basis van een succesvol counsellingtraject. Het is van groot belang dat je jezelf op je gemak voelt als we over je problemen en belevingswereld praten. Daarom zijn er geen kosten verbonden aan het intakegesprek. Als we besluiten samen verder te gaan, stellen we een counsellingovereenkomst op waarin alle overeengekomen afspraken staan.

Vervolgsessies

Hoeveel sessies je nodig hebt, hangt af van je hulpvraag. Meestal ligt dit tussen de 6 en 9 gesprekken van elk een uur. Hoe vaak we afspreken stellen we af op jouw behoeften.

Tijdens de eerste gesprekken bespreken we je probleem en gaan we op zoek naar eventuele onderliggende factoren die hierop van invloed kunnen zijn. Op basis van jouw doelstellingen maken we een plan van aanpak, waarmee je zelf aan de slag gaat. Je ervaringen hiermee bespreken we in een volgend gesprek. Aan het einde van de counsellingsessies hebben we samen een evaluatiegesprek om te kijken wat er is veranderd, en hoe je dat voor elkaar hebt gekregen.

Maken van een afspraak

Een afspraak maken kan via het contactformulier, mail, of telefonisch. Zie ‘Contact’ voor meer details.